Milodary pro válecné zajatce v Rusku. Böhmen : Z c. k. dvorni a státni tiskárny, [um 1915]
Inhalt