/ Preise des Kohlenfuhrwerkes. 14.6.1916
 

freigabePreise des Kohlenfuhrwerkes.