Židé w Čechách w poslednj době : (Slowo křestana ke swým bratřjm) ; Přjloha k Pražským nowinám / Krystian Heinrich. w Praze : Tišteno u C. W. Medaua, [s.a. 1848]
Inhalt