Národowé rakausti! : Následkowé osudných událostí hrozí záhubau sotwa položenému základu našeho nowého státního staweni ... ; We Wídni dne 7. Října 1848 / Od konstitujícího říšského sněmu. František Smolka, prwní Vice-Präsident. Karel Wiser, písmowedaueí. [S.l.], 1848
Inhalt