Náwěsstj lidu wenkowskému : Zákonem cestau konstitučnj wydaným dne 7. Zářj 1848 zrusseno gest poddanstwj spolu se wssemi z nèho wycházegjejmi břemeny ... ; [We Wjdni, dne 15. Zářj [...] / [Doblhoff ... Bach ... Krauß]. [S.l.], 1848
Inhalt