C. i k. Ministerstwo wojny. Urzad niesienia pomocy na czas wojny. Fundusz Inwalidów ... Wien : Vernay, [um 1915]
Inhalt