Az Anker élet- és járadék-biztosító társaság. Hadikölcsön-Bíztositás K.A. V. 8040a.- M.E.S. : Bejelentési hely itt!. um 1918
Inhalt