Biuro zgłoszeń ubezpieczenia na pożyczkę wojenną. Towarzystw ubezpieczeń na życie i renty we WiedniuK.A.V. Nr. 8040 d. - MES. um 1916
Inhalt