Anker drustvo za osiguranje ... Osiguranje ratnog zajma / Entwurf R. Laager, XII. [um 1918]
Inhalt