Centrala za krmu u Becu, I., Trattnerhof br. 1. Naputak o sabiranju i upotrebi sumskih plodova. U ratno vrijeme je bezuvjetno potrebito. Wien : Elbemühl, [um 1916]
Inhalt