Mili darovi za vojne ujetnike na Ruskem. Slowenien : Iz e kr. dvorne in dravne tiskarne, [um 1915]
Inhalt