/ Die ,,Lusitania"-Frage. 31.5.1915

Titelaufnahme