/ Woodrow Wilsons Apostoste. 24.12.1917
 

freigabeWoodrow Wilsons Apostoste.