/ Heldentod des Grafen Simon Wimpffen. 12.9.1918
 

freigabeHeldentod des Grafen Simon Wimpffen