/ Kein Silvesterbummel 1914/15?. 20.12.1914

Titelaufnahme