/ Die Preistreibereiverordnung. 14.4.1917

Titelaufnahme