/ Sinkende Kartoffelpreise. 11.5.1915

Titelaufnahme