Prowolánj na wenkowsky lid / Wybor mésstanu, národnj stráze a sstudentu k zachowánj porádku gistoty a národnjch práw. [S.l.] : Ze c. k. dwornj a staatnj Tiskarny, [ca. 1848]
Inhalt