Čechowé, Morawané a Slezáci we Wjdni! : Slowané y Čech, Morawy a Slezka, bydljcj we Wjidni, uzawřeli u welkem počtu w gednotu spogenj scházjwati se w pondéli a w prátek w 7 hodin z wečera w sále [...] / Wýbor gednoty slezko-morawsko-české. [Prag] : Haase, 1848
Inhalt