Nejponíženější přednáška k Jeho c. k. Milosti : Rada ministerská předkládá k nejwyššímu schwálení náwrh nowého předpisu o řízení w případech přestupků tiskowych [W Holomauci, dne 14. Března 1849 / [Schwarzenberg m. p., Stadion m. p., Krauss m. p., Bach m. p., Cordon m. p., Bruck m. p., Thinnfeld m. p., Kulmer m. p. ; František Josef m. p.]. [Prag] : K. k. Hofbuchdruckerei von Gottlieb Haase Söhne, 1849
Inhalt