Centrala za krmu u Becu, I., Trattnerhof br. 1. Naputak zu priregjivanje sijena od lisca i sumskoga sijena. I ako je kosnja sijena u mnogim krajevima. Wien : Elbemühl, [um 1916]
Inhalt