Lola-Montez-Vaterunser. [S.l.], [1848]

Titelaufnahme