Národowé rakausti! : Následkowé osudných událostí hrozí záhubau sotwa položenému základu našeho nowého státního staweni ... [...]

Titelaufnahme