/ Badekur in Bad Nauheim. 7.2.1916

Titelaufnahme

Links