/ Anklage wegen Preistreiberei. 18.5.1916

Titelaufnahme