/ Ein Glas Tee im Familienbad. 5.9.1916

Titelaufnahme