/ Die Lebensmittelabgabe. 31.10.1916

Titelaufnahme