/ ,,Sparsame'' Baustoffe. 30.11.1918

Titelaufnahme