/ Edelmehlpreis 4 Kronen. 24.1.1917

Titelaufnahme