/ Kosciuszkos 100. Todestag. 16.10.1917
 

freigabeKosciuszkos 100. Todestag.